Thuis op Bezoek

3.3 x 3.3 meter

Dat is de minimale woonruimte die je als mens nodig hebt om je thuis te kunnen voelen en tot rust te kunnen komen. Designer Hannah van Luttervelt ontwierp een mobiel huis van dit formaat. Daarmee bezoekt ze ervaringsdeskundigen, hulpverleners, ambtenaren, onderzoekers, opiniemakers en andersdenkenden waar SZN mee samenwerkt om hun betrokkenheid, inzichten en ervaringen te delen. Steeds plaatst ze het huis in een andere context, afhankelijk van de geïnterviewde. Bijvoorbeeld een park, een kamer, het WaardeCafé, voor de Tweede Kamer. Elke geïnterviewde vraagt ze om in dit mobiele huis een thuis te bouwen. Ondertussen laat ze hen vertellen over hun betrokkenheid bij jongerendak- en thuisloosheid, wat zij zouden veranderen, wat ze missen en wat zij willen bereiken.

Stichting Zwerfjongeren Nederland

Topprioriteit: voorkomen dat jongeren dakloos worden

SZN is sinds 2003 dé onafhankelijke belangenbehartiger van dak- en thuisloze jongeren in Nederland. Onze topprioriteit is voorkomen dat jongeren dakloos worden. Samen met jongeren activeren wij overheden, politiek, organisaties en burgers om voldoende inkomen en een veilig en betaalbaar dak voor dak- en thuisloze jongeren voor elkaar te krijgen. Wij agenderen en lobbyen, versnellen vernieuwing en verbinden netwerken om beleid en maatregelen voor elkaar te krijgen waarmee alle jongeren perspectief krijgen op een zelfstandige toekomst. Dat is winst voor iedereen.

Hannah van Luttervelt

Via speelse elementen laat ontwerper Hannah van Luttervelt je de wereld herontdekken. Voor SZN vertelt ze verhalen van mensen over jongerendakloosheid door bij hen op bezoek te gaan met een zacht stoffen huis. Zo maakt ze complexe problemen zacht en aantrekkelijk, geeft ze een ander beeld aan dak- en thuisloosheid en probeert ze de samenleving bij dit probleem te betrekken.

Samenwerkingspartners SZN